Menejimenti

Wakili Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Mr. Gabriel P. Malata
Wasifu
Naibu Wakili Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Dr. Boniphace Nalija Luhende
Wasifu
Mkurugenzi wa Idara ya Usuluhishi
Mr. George N. Mandepo
Wasifu
Mkurugenzi wa Utawala na Usimamizi wa Rasilimali Watu
Ndg. James Kibamba
Wasifu
Mkurugenzi wa Usimamizi wa Mashauri na Udhibiti Ubora
Ndg. Mark E. Mulwambo
Wasifu
Mkurugenzi wa Idara ya Mipango
Ndg. Abdul M. Ally
Wasifu
Mkuu wa Kitengo cha Manunuzi na Ugavi Serikalini
Ndg. Emily Emmanuel
Wasifu
Mhasibu Mkuu
Ndg. Devota Ngulugulu
Wasifu
Mkuu wa Kitengo Cha TEHAMA
Ndg. Aziz Makaburi
Wasifu
Mkuu wa Kitengo cha Masjala ya Sheria
Ndg. Dennice Leonard
Wasifu
Mkuu wa Kitengo cha Huduma za Maktaba na Utafiti
Ndg. Kiuye Shemakame
Wasifu
Mkaguzi Mkuu wa Ndani
Joan L. John
Wasifu